REWITALIZACJA URBANISTYCZNA TERENU ŚRÓDMIEŚCIE VI W OPOLU

3 NAGRODA W KONKURSIE SARP W 2015 (w zespole z SN architekci)